Par Efterår 2009, 26. oktober 2009, 7. sektion
Turneringer  Resultat  Frekvenstavler  Kortfordelinger  Startliste 

Samlet stilling
(Middelscore: 156)     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
1 Poul Hansen - Henrik Ibsen 185   16   2   1328   1   
3 Leif Rømer - Peter Skafte 185   16   2   1212   2   
2 Axel Koefoed - Jørgen Sonne 127       13   1167   3   
9 Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen 198   28   1   1135   4   
4 Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen 146       10   1125   5   
5 Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen 155       8   1121   6   
6 Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen 161       7   1104   7   
8 Arne Folkmann - Torben Munch 165       5   1103   8   
7 Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed 129       12   1069   9   
11 Inge Nielsen - Aase Kjøller 154       9   1058   10   
10 Jan E Pedersen - Kenni Holm 141       11   1056   11   
12 Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen 165       5   1039   12   
13 Anders Ipsen - Henning Sonne 184   9   4   982   13   
14 Eilert Hansen - Kjeld Pedersen 89       14   799   14   

Denne sektion
(Middelscore: 156)     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
9 Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen 198   28   1   1135   4   
1 Poul Hansen - Henrik Ibsen 185   16   2   1328   1   
3 Leif Rømer - Peter Skafte 185   16   2   1212   2   
13 Anders Ipsen - Henning Sonne 184   9   4   982   13   
8 Arne Folkmann - Torben Munch 165       5   1103   8   
12 Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen 165       5   1039   12   
6 Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen 161       7   1104   7   
5 Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen 155       8   1121   6   
11 Inge Nielsen - Aase Kjøller 154       9   1058   10   
4 Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen 146       10   1125   5   
10 Jan E Pedersen - Kenni Holm 141       11   1056   11   
7 Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed 129       12   1069   9   
2 Axel Koefoed - Jørgen Sonne 127       13   1167   3   
14 Eilert Hansen - Kjeld Pedersen 89       14   799   14   

Efter parnummer
(Middelscore: 156)     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
1 Poul Hansen - Henrik Ibsen 185   16   2   1328   1   
2 Axel Koefoed - Jørgen Sonne 127       13   1167   3   
3 Leif Rømer - Peter Skafte 185   16   2   1212   2   
4 Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen 146       10   1125   5   
5 Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen 155       8   1121   6   
6 Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen 161       7   1104   7   
7 Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed 129       12   1069   9   
8 Arne Folkmann - Torben Munch 165       5   1103   8   
9 Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen 198   28   1   1135   4   
10 Jan E Pedersen - Kenni Holm 141       11   1056   11   
11 Inge Nielsen - Aase Kjøller 154       9   1058   10   
12 Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen 165       5   1039   12   
13 Anders Ipsen - Henning Sonne 184   9   4   982   13   
14 Eilert Hansen - Kjeld Pedersen 89       14   799   14   


Par nummer 4 justeret til en score på 156 pga. dobbeltafløsning
BridgeCentral (hs v3.14), 29. oktober 2009