Par - forår 2014, 17. februar 2014, 4. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 21,84
(Middelscore: 84)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  1  Axel Koefoed (18,39) - Peter Braid (15,77)  17,08 52,72% 40,48% 68     0,80  8 546     -0,40
  3  Lasse Brandt Nielsen (21,42) - Mogens Hansen (19,06)  20,24 50,92% 53,57% 90     -0,17  3 532     -0,39
  4  Leif Rømer (13,92) - Henrik Brandt Nielsen (31,19)  22,55 49,59% 58,33% 98     -0,57  1 531     -0,87
  2  Andreas Bille Brahe (13,98) - Peter Skafte (19,73)  16,85 52,85% 47,02% 79     0,38  6 528     0,37
  7  Merethe Koefoed (22,97) - Arne Folkmann (27,12)  25,04 48,17% 55,36% 93     -0,47  2 512     -0,47
  6  Mariane Ottesen (26,22) - Morten Jespersen (24,89)  25,55 47,88% 52,98% 89     -0,33  4 511     -1,33
  5  Poul Hansen (14,82) - Jørgen Sonne (14,97)  14,89 53,97% 51,19% 86     0,18  5 508     0,42
  8  B Spiller 1 (40,00) - B Spiller 2 (25,00)  32,50 43,91% 41,07% 69     0,19  7 69     0,20
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 19. februar 2014