Makkerpar - forår 2015, 16. februar 2015, 6. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 25,95
(Middelscore: 150)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  1  Claus Pedersen (11,02) - Peter Skafte (15,96)  13,49 56,80% 48,67% 146     0,69  7 984     0,61
  2  Poul Hansen (16,73) - Andreas Bille Brahe (25,46)  21,09 52,65% 51,00% 153     0,14  4 959     -0,08
  12  Leif Rømer (14,73) - Jørgen Edvardsen (20,04)  17,38 54,68% 53,00% 159     11 0,14  3 939     -0,05
  10  Birger Nielsen (30,38) - Kenni Holm (31,35)  30,87 47,32% 59,67% 179     24 -1,05  1 927     -2,68
  3  Lasse Brandt Nielsen (22,17) - Mogens Hansen (19,28)  20,72 52,85% 48,33% 145     0,38  8 922     0,50
  5  Merethe Koefoed (22,25) - Arne Folkmann (22,31)  22,28 52,00% 44,33% 133     0,65  11 922     -0,19
  4  Axel Koefoed (20,61) - Peter Braid (18,90)  19,76 53,38% 50,67% 152     0,23  5 891     1,16
  7  Mariane Ottesen (25,26) - Morten Jespersen (24,51)  24,89 50,58% 58,00% 174     16 -0,63  2 880     0,55
  9  Steen Thomsen (34,67) - Aeino Poulsen (34,71)  34,69 45,23% 49,67% 149     -0,38  6 826     -0,49
  6  Inge Nielsen (24,51) - Lone Malling (35,26)  29,89 47,85% 48,00% 144     -0,01  9 825     0,71 10 
  8  Arne Pihl (35,12) - Mogens Aggerholm (30,86)  32,99 46,16% 45,67% 137     0,04  10 823     -0,21 11 
  11  Børge Koefoed (40,71) - Anders Ipsen (46,07)  43,39 40,49% 43,00% 129     -0,21  12 772     -1,59 12 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 16. februar 2015