Imp-across-the-field, 15. februar 2016, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 24,28
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  3  Birger Nielsen (24,86) - Kenni Holm (26,30)  25,58 -13   -0,26 2 -0,94 1
  7  Poul Aksel Eriksen (32,81) - Mogens Aggerholm (34,15)  33,48 -92   -0,31 1 -0,72 2
  9  Erik Hansen (29,97) - Torben Munch (35,55)  32,76 -85    0,27 9 -0,55 3
  5  Mariane Ottesen (27,34) - Morten Jespersen (26,53)  26,94 -27   -0,22 4 -0,46 4
  8  Axel Koefoed (18,60) - Finn Rasmussen (22,96)  20,78 35   -0,19 6 -0,02 5
  6  Hans Aage Munch (29,51) - Arne Folkmann (26,16)  27,83 -36   -0,23 3  0,03 6
  1  Inge Nielsen (24,79) - Lone Malling (32,43)  28,61 -43    0,14 7  0,09 7
  10  Claus Pedersen (11,71) - Peter Skafte (14,14)  12,92 114    0,27 8  0,41 8
  2  Lasse Brandt Nielsen (22,51) - Mogens Hansen (14,98)  18,75 55   -0,19 5  0,57 9
  4  Leif RÝmer (8,78) - Henrik Brandt Nielsen (21,47)  15,12 92    0,71 10  1,59 10
Handicapsum = 0,00
Rundestilling efter almindelig score
    Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  8  Axel Koefoed - Finn Rasmussen  78 14 2 210 1
  3  Birger Nielsen - Kenni Holm  48 4 169 2
  2  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  100 20 1 142 3
  10  Claus Pedersen - Peter Skafte  52 10 3 104 4
  5  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  24 5 56 5
  4  Leif RÝmer - Henrik Brandt Nielsen  -74 8 -65 6
  6  Hans Aage Munch - Arne Folkmann  17 6 -80 7
  1  Inge Nielsen - Lone Malling  -76 9 -151 8
  9  Erik Hansen - Torben Munch  -148 10 -188 9
  7  Poul Aksel Eriksen - Mogens Aggerholm  -21 7 -197 10
BridgeCentral, 15. februar 2016